Duurzaam in Gesprek

Een grote retailer stelde ons in 2018 de volgende vraag: Kunnen jullie voor al onze leidinggevenden een korte maar doeltreffende training verzorgen zodat ze handvaten krijgen om het gesprek met hun medewerkers over verzuim, inzetbaarheid en welzijn aan kunnen gaan? De kennis hebben ze wel maar ze voelen zich onthand tijdens het gesprek.

Wat maakt de training tot een succes?

 • Praktisch. Vandaag geleerd, morgen toegepast
 • Ervaringsgericht. Niet te veel praten, maar doen!
 • Integrale aanpak. Kunnen, willen en durven
 • Lichtheid en plezier. Afwisseling van workshops in kleine groepjes
 • Maatwerk. Herkenbare regiescenes met acteurs en casuïstiek op maat
 • Co-creëren met de klant.

Door de training

 • Verstevigen leidinggevenden hun leiderschap
 • Leren ze schakelen tussen warm en zakelijk
 • Krijgen ze meer zekerheid en vertrouwen in het voeren van lastige gesprekken
 • Ervaren ze hoe ze medewerkers meer zelfsturend kunnen maken t.a.v. verzuimgedrag en inzetbaarheid
 • Worden ze zich bewust hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een open cultuur t.a.v. verzuim en inzetbaarheid

Duurzaam in Gesprek

Een training die is uitgegroeid tot een zeer succesvolle interventie die we jaarlijks 20 keer verzorgen niet alleen in de retail, maar ook in de kinderopvang, uitvaartbranche en zorginstellingen als ziekenhuis, thuis- en ouderenzorg.

Informatie over onze andere training

Leren door doen