Bouwsessies

Wij zijn liefhebber van het activeren van de schil van betrokkenen rondom de groep die getraind wordt. In bouwsessies bouwen we samen met stakeholders aan een solide constructie waarin de training en de gewenste verandering stevig verankerd kunnen worden in de organisatie.

We verkennen en bepalen wat het grotere plaatje is.

Nut en noodzaak

  • Waarom is deze training en verandering nodig? Wat speelt er?
  • Waar wil de organisatie naar toe?
  • Hoe zit het met de motivatie van de deelnemers? Moeten ze of zien ze het belang in?

Eigenaar

  • Wie trekt intern de kar? Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Op welke plek in de organisatie wordt de training opgehangen?
  • Wie wil en gaat meedoen om de beoogde verandering voor elkaar te krijgen?

Organisatie

  • Hoe en wat wordt er gecommuniceerd over de training en verandering?
  • Hoe is het leerklimaat binnen de organisatie?
  • Is er voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen?

Informatie over onze andere borgingsactiviteiten

Verandering heeft verankering nodig