Borgingsmenu

Borgen betekent dat wat we geleerd hebben vanzelfsprekend wordt. Maar dat gaat niet vanzelf. Het is een proces van vallen en opstaan. Want wat we gewend zijn om te doen of wat binnen de organisatie gewoon is om te doen, de cultuur, trekt ons terug naar onze oude gewoonten.

Borgingsmenu

Verandering heeft aandacht, onderhoud en structuur nodig heeft. In samenwerking met de klant stellen we daarom een gevarieerd en voedzaam borgingsmenu samen.

Oefenen met acteur

In een speelse en veilige setting oefent de deelnemer met een uitdagende casus uit de praktijk. De kracht van het oefenlab is: niet erover praten maar doen.

Een-op-een coaching

De eigen ontwikkelvraag staat centraal. Wat zijn nog lastige en hardnekkige patronen bij henzelf of de ander. Waar zit ruimte?

Intervisie

Leren samen en met collega’s van uitdagende praktijkcasussen onder begeleiding van een ervaren procesbegeleider.

Terugkomdag

Verdiepen en verfijnen van het geleerde in de training. De balans opmaken: wat gaat goed en waar loopt de deelnemer nog tegen aan.

Ontwikkelprikkels

Deze niet geplande en verrassende prikkels activeren en maken de deelnemer weer bewust van wat hij wil leren en veranderen.

Informatie over onze andere borgingsactiviteiten

Nieuw gedrag is niet gewoon