Ontwikkeling

Wij geloven niet in broodjes training. Blijvende verandering heeft aandacht, tijd en structuur nodig. Daarom beperken we ons niet tot de uitvoering van de training. Wij verbinden ons voor langere tijd als adviseurs aan de klant.

Wij zijn nieuwsgierig

Voorafgaand aan de training gaan we in gesprek met belangrijke stakeholders. Raad van Bestuur, management, HR en de deelnemers. We zijn nieuwsgierig op zoek naar informatie. Alles om een programma te ontwerpen dat er toe doet.

Wij zijn bescheiden

We hebben niet de sleutel voor verandering in onze handen. Hierin zijn we bescheiden. Vandaar dat we partners binnen de organisatie (HR, management en interne adviseurs) uitnodigen om een actieve rol te spelen tijdens het trainingstraject.

Wij zijn betrokken

We weten dat het blijvend toepassen van het geleerde in de praktijk vaak de achilleshiel is van verandering in organisaties. We gaan dus niet weg als de klus is geklaard. We blijven om samen te werken aan een passend programma om het geleerde te laten groeien.

Meer informatie over onze borgingsactiviteiten

Blijvende verandering heeft aandacht nodig